www.destekvarlik.com.tr

Destek Varlık Yönetim

" /> Lider Faktoring - Bağlı Ortaklıklar
Kapat
Kapat
Faturalı alacaklarınıza hızlı ve etkin çözüm
Ana Sayfa

Haberler

04-12-2020
Lider Faktoring tarafından 09.09.2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKA2010 ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

10-11-2020
Lider Faktoring tarafından 07.09.2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK2026 ISIN kodlu 22.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

06-11-2020
Lider Faktoring tarafından 24.07.2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK2018 ISIN kodlu 17.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

09-10-2020
Lider Faktoring tarafından 14.08.2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKE2024 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

02-10-2020
Lider Faktoring tarafından 10.07.2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKE2016 ISIN kodlu 22.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

09-09-2020
TRFLDFKA2010 ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 09.09.2020 ve itfa tarihi 04.12.2020'dir.

09-09-2020
Lider Faktoring tarafından 19.06.2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK92028 ISIN kodlu 22.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

07-09-2020
TRFLDFKK2026 ISIN kodlu 22.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 07.09.2020 ve itfa tarihi 10.11.2020'dir.

04-09-2020
Lider Faktoring tarafından 16.06.2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK92010 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

14-08-2020
TRFLDFKE2024 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 14.08.2020 ve itfa tarihi 09.10.2020'dir.

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul’da (BİST) LIDFA kodu ile işlem görmektedir.

Lider Faktoring A.Ş. ödeme yapmak için tıklayınız

Bağlı Ortaklıklar

Denge Varlık Yönetim A.Ş.

Ana faaliyet konusu mevduat bankalarının, katılım bankalarının ve diğer tüm mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak ve satmak başta olmak üzere varlık yönetim faaliyetlerinde bulunmak olan Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin %100 oranındaki payı satınalma yoluyla edinilmiştir.

Yeni bir yatırım yapmak suretiyle şirket faaliyet ve karlılığını artırmanın hedeflendiği bu pay satın alımı işlemi 29 Aralık 2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Lider Faktoring, 30 Temmuz 2018 tarihi başvurusu ile Denge Varlık Yönetim A.Ş. isimli bir varlık yönetim şirketi kurabilmek için BDDK’ya başvurmuş, ilgi başvuruya BDDK tarafından 21 Kasım 2018 tarih ve 8181 sayılı kararı ile “Kuruluş” izini verilmiştir. Denge Varlık 2 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuş, kuruluş kararı 8 Mayıs 2019 tarih ve 9824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. BDDK’nın Denge Varık’a faaliyet izni Kurul’un 22 Ağustos 2019 tarih ve 8506 sayılı kararları ile verilmiş olup, karar, 24 Ağustos 2019 tarih ve 30868 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Deren Varlık’ın bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Denge Varlık’a devredilmesi suretiyle birleştirilmesiyle ilgili olarak BDDK’ya başvurulmuş olup BDDK’nın 26 Aralık 2019 tarih ve 8752 sayılı kararı ile birleşmeye ve birleşme sebebiyle devir olunacak Şirket olan Deren Varlık’ın ticaret sicilinden terkin edileceği dikkate alındığında, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen kuruluş şartlarını kaybedecek olması nedeniyle faaliyet izninin iptal edilmesine karar verilmiştir. Deren Varlık Faaliyet izni iptal kararı 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kurul’ca izin verilmiş birleşme işlemine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 31 Aralık 2019 tarihinde yapılmış, 14 Ocak 2020 tarih ve 9993 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Denge Varlık Yönetim A.Ş; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen 21 Kasım 2018 tarihli ve 8181 sayılı kararına uygun olarak 02 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuş ve 22 Ağustos 2019 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamış bir varlık yönetim şirketidir. Ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL'dır. Kuruluş Kararı 8 Mayıs 2019 tarih ve 9824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

www.dengevarlik.com.tr

Denge Varlık Yönetim