Kapat
Kapat
Faturalı alacaklarınıza hızlı ve etkin çözüm
Ana Sayfa

Haberler

14-10-2016
TRFLDFK41710 ISIN kodlu 30.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların itfa tarihi 07.04.2017'dir.

14-10-2016
Lider faktoring tarfından 19.04.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKE1612 ISIN kodlu, 20.000.000 TL tutarlı bono geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

28-09-2016
TRFLDFK31729 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların itfa tarihi 24.03.2017'dir.

27-09-2016
Lider Faktoring tarafından 29.06.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK61718 ISIN kodlu 13.000.000 TL tutarındaki bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,3217 olarak kesinleştirilmiştir.

20-09-2016
TRFLDFK31711 ISIN kodlu 30.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.

20-09-2016
Lider faktoring tarfından 29.03.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK91624 ISIN kodlu, 20.000.000 TL tutarlı bono geri ödemesi gerçekleştirilmiştir

15-08-2016
16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKk1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

12-08-2016
Lider Faktoring tarafından 16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,2152 olarak kesinleştirilmiştir.

05-08-2016
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.%8,89 (88,88) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu %9,09 (90,87) olarak revize etmiştir.

18-07-2016
Yönetim Kurulumuzun 15.07.2016 tarih ve 28 numaralı kararıyla; Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("Deniz Yatırım") ile yapılan görüşmeler neticesinde; Deniz Yatırım'ın, Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin 10.000.000.- TL. (On milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayesinde sahip olduğu 4.998.000 adet payın tamamının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu'ndan gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla, Deniz Yatırım'dan satın alınmasına, bu kapsamda, gerekli yasal izinler alındıktan sonra pay devir alma işleminin gerçekleştirilmesi suretiyle, devir bedelinin tamamının nakden ve peşinen ödenmesine karar verilmiştir.

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul’da (BİST) LIDFA kodu ile işlem görmektedir.

Faktoringle Finansman ve Avantajları

Faktoring, her türlü mal ve hizmet satışından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı vadeli alacakların faktoring kuruluşuna devredilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetlerinin sunulmasıdır.

Faktoring kapsamında şirketler, seçmiş oldukları hizmete göre finansman (nakit yönetimi), tahsilat yönetimi hizmetlerinden yararlanırlar. Seçilen hizmet/hizmetlere paralel olarak faktoringden sağlanan fayda da artar.

Faktoring’in Avantajları

  • Faktoring ile sağlanan finansman hizmeti, ticari alacakların temliğine dayandığından, banka kredilerine oranla hızlı ve çözüm odaklıdır.
  • Faktoring, nakit yönetimi hizmeti ile vadeli alacakları nakde dönüştürüp, hammaddenin peşin alınmasını ve üretim aksamasından oluşacak maliyetlerin azalmasını sağlar. Üretim verimliliğini, iş hacmini ve karlılığı artırırken dış kaynağa olan ihtiyacın giderek azalmasına yardımcı olur.
  • Faktoring çerçevesinde sunulan alacak yönetimi hizmetleri sunduğu vade avantajı ile işletmelerin rekabet gücünü artırır, pazar payının büyümesine ve kalite standardının gelişmesine destek olur.
  • Nakit yönetimi, nakit akış planlarının daha düzenli ve gerçekçi olmasını sağlar.
  • Güvenilir istihbaratlar sayesinde alıcının piyasadaki durumuna ve etkinliğine dair en son bilgilere ulaşılır ve ileride meydana gelebilecek tahsilat problemlerinin önü kesilir. Özetle faktoring etkin ve gerçekçi bir risk yönetimine destek olur.