Kapat
Kapat
Faturalı alacaklarınıza hızlı ve etkin çözüm
Ana Sayfa

Haberler

27-01-2017
TRFLDFK71725 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 27.01.2017 ve itfa tarihi 21.07.2017'dir

27-01-2017
Lider Faktoring tarafından 05.08.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK11721 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

13-01-2017
TRFLDFK71717 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 13.01.2017 ve itfa tarihi 07.07.2017'dir

03-01-2017
TRFLDFK61726 ISIN kodlu 21.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 03.01.2017 ve itfa tarihi 29.06.2017'dir

03-01-2017
Lider Faktoring tarafından 01.07.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK11713 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

28-12-2016
Lider Faktoring tarafından 29.06.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK61718 ISIN kodlu 13.000.000 TL tutarındaki bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,7596 olarak kesinleştirilmiştir.

25-11-2016
TRFLDFK51727 ISIN kodlu 32.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların itfa tarihi 18.05.2017'dir.

25-11-2016
Lider faktoring tarfından 02.06.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK1622 ISIN kodlu, 32.000.000 TL tutarlı bono geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

14-11-2016
TRFLDFK51719 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların itfa tarihi 12.05.2017'dir.

14-11-2016
16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarlı bonoların 4. Kupon ödemesi ile birlikte anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul’da (BİST) LIDFA kodu ile işlem görmektedir.

Faktoringle Finansman ve Avantajları

Faktoring, her türlü mal ve hizmet satışından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı vadeli alacakların faktoring kuruluşuna devredilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetlerinin sunulmasıdır.

Faktoring kapsamında şirketler, seçmiş oldukları hizmete göre finansman (nakit yönetimi), tahsilat yönetimi hizmetlerinden yararlanırlar. Seçilen hizmet/hizmetlere paralel olarak faktoringden sağlanan fayda da artar.

Faktoring’in Avantajları

  • Faktoring ile sağlanan finansman hizmeti, ticari alacakların temliğine dayandığından, banka kredilerine oranla hızlı ve çözüm odaklıdır.
  • Faktoring, nakit yönetimi hizmeti ile vadeli alacakları nakde dönüştürüp, hammaddenin peşin alınmasını ve üretim aksamasından oluşacak maliyetlerin azalmasını sağlar. Üretim verimliliğini, iş hacmini ve karlılığı artırırken dış kaynağa olan ihtiyacın giderek azalmasına yardımcı olur.
  • Faktoring çerçevesinde sunulan alacak yönetimi hizmetleri sunduğu vade avantajı ile işletmelerin rekabet gücünü artırır, pazar payının büyümesine ve kalite standardının gelişmesine destek olur.
  • Nakit yönetimi, nakit akış planlarının daha düzenli ve gerçekçi olmasını sağlar.
  • Güvenilir istihbaratlar sayesinde alıcının piyasadaki durumuna ve etkinliğine dair en son bilgilere ulaşılır ve ileride meydana gelebilecek tahsilat problemlerinin önü kesilir. Özetle faktoring etkin ve gerçekçi bir risk yönetimine destek olur.