Kapat
Kapat
Faturalı alacaklarınıza hızlı ve etkin çözüm
Ana Sayfa

Haberler

16-05-2016
16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKk1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

13-05-2016
Lider Faktoring tarafından 16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,3485 olarak kesinleştirilmiştir.

21-04-2016
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.04.2016 tarihinde toplanarak: Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas aza Sn. Yuda ELENKAVE'nin vefatı dolayısıyla Yönetim Kurulu üyelik görevlerinde yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu murahhas azalarından Sn. Nedim MENDA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Jak SUCAZ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine, Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, muvafakatini sunan Sn. Raşel ELENKAVE'nin atanmasına ve murahhas aza olarak görevlendirilmesine ve iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.Son durumda Şirket görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur.Nedim MENDA - Başkan / Murahhas Aza , Jak SUCAZ - Başkan Vekili / Murahhas Aza ,  Raşel ELENKAVE - Üye/ Murahhas Aza , Can GÜNEY - Üye/Genel Müdür , Ayşe BAYOĞLU - Üye , Abdullah AKYÜZ - Bağımsız Üye , Tezcan YARAMANCI - Bağımsız Üye,

19-04-2016
Lider faktoring tarfından 22.10.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSLDFK41611 ISIN kodlu, 20.000.000 TL tutarlı bono geri ödemesi gerçekleştirilmiştir

19-04-2016
TRFLDFKE1612 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.

29-03-2016
Lider Faktoring tarafından 01.04.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSLDFK91619 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,4330 olarak kesinleştirilmiştir.

29-03-2016
TRFLDFK91624 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.

22-03-2016
Lider faktoring tarfından 22.09.2014 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSLDFK31615 ISIN kodlu tahvilin geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

22-03-2016
Lider faktoring tarfından 22.09.2014 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSLDFK31615 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir

16-02-2016
Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 21.03.2016 tarihinde saat 14:00'da Lider Faktoring A.Ş.'nin Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe ŞİŞLİ/ İSTANBUL adresinde toplanmasına karar verilmiştir. Toplantıya ilişkin davet metni ve bilgilendirme dokümanı şirketimzi internet sitesi ve KAP'ta ilan edilmiştir.

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul’da (BİST) LIDFA kodu ile işlem görmektedir.

Faktoringle Finansman ve Avantajları

Faktoring, her türlü mal ve hizmet satışından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı vadeli alacakların faktoring kuruluşuna devredilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetlerinin sunulmasıdır.

Faktoring kapsamında şirketler, seçmiş oldukları hizmete göre finansman (nakit yönetimi), tahsilat yönetimi hizmetlerinden yararlanırlar. Seçilen hizmet/hizmetlere paralel olarak faktoringden sağlanan fayda da artar.

Faktoring’in Avantajları

  • Faktoring ile sağlanan finansman hizmeti, ticari alacakların temliğine dayandığından, banka kredilerine oranla hızlı ve çözüm odaklıdır.
  • Faktoring, nakit yönetimi hizmeti ile vadeli alacakları nakde dönüştürüp, hammaddenin peşin alınmasını ve üretim aksamasından oluşacak maliyetlerin azalmasını sağlar. Üretim verimliliğini, iş hacmini ve karlılığı artırırken dış kaynağa olan ihtiyacın giderek azalmasına yardımcı olur.
  • Faktoring çerçevesinde sunulan alacak yönetimi hizmetleri sunduğu vade avantajı ile işletmelerin rekabet gücünü artırır, pazar payının büyümesine ve kalite standardının gelişmesine destek olur.
  • Nakit yönetimi, nakit akış planlarının daha düzenli ve gerçekçi olmasını sağlar.
  • Güvenilir istihbaratlar sayesinde alıcının piyasadaki durumuna ve etkinliğine dair en son bilgilere ulaşılır ve ileride meydana gelebilecek tahsilat problemlerinin önü kesilir. Özetle faktoring etkin ve gerçekçi bir risk yönetimine destek olur.