Kapat
Kapat
Faturalı alacaklarınıza hızlı ve etkin çözüm
Ana Sayfa

Haberler

15-08-2016
16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKk1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

12-08-2016
Lider Faktoring tarafından 16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,2152 olarak kesinleştirilmiştir.

05-08-2016
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.%8,89 (88,88) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu %9,09 (90,87) olarak revize etmiştir.

18-07-2016
Yönetim Kurulumuzun 15.07.2016 tarih ve 28 numaralı kararıyla; Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("Deniz Yatırım") ile yapılan görüşmeler neticesinde; Deniz Yatırım'ın, Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin 10.000.000.- TL. (On milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayesinde sahip olduğu 4.998.000 adet payın tamamının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu'ndan gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla, Deniz Yatırım'dan satın alınmasına, bu kapsamda, gerekli yasal izinler alındıktan sonra pay devir alma işleminin gerçekleştirilmesi suretiyle, devir bedelinin tamamının nakden ve peşinen ödenmesine karar verilmiştir.

01-07-2016
TRFLDFK11713 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.  Bonoların vade başlangıç tarihi 01.07.2016 itfa tarihi 03.01.2017'dir.

29-06-2016
TRFLDFK61718 ISIN kodlu 13.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 29.06.2016, itfa tarihi 28.06.2017'dir.

02-06-2016
TRFLDFKk1622 ISIN kodlu 32.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.  Bonoların vade başlangıç tarihi 02.06.2016, itfa tarihi 25.11.2016'dır.

16-05-2016
16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKk1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

13-05-2016
Lider Faktoring tarafından 16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,3485 olarak kesinleştirilmiştir.

21-04-2016
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.04.2016 tarihinde toplanarak: Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas aza Sn. Yuda ELENKAVE'nin vefatı dolayısıyla Yönetim Kurulu üyelik görevlerinde yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu murahhas azalarından Sn. Nedim MENDA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Jak SUCAZ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine, Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, muvafakatini sunan Sn. Raşel ELENKAVE'nin atanmasına ve murahhas aza olarak görevlendirilmesine ve iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.Son durumda Şirket görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur.Nedim MENDA - Başkan / Murahhas Aza , Jak SUCAZ - Başkan Vekili / Murahhas Aza ,  Raşel ELENKAVE - Üye/ Murahhas Aza , Can GÜNEY - Üye/Genel Müdür , Ayşe BAYOĞLU - Üye , Abdullah AKYÜZ - Bağımsız Üye , Tezcan YARAMANCI - Bağımsız Üye,

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul’da (BİST) LIDFA kodu ile işlem görmektedir.

Faktoring Nasıl İşliyor?

Faktoring döngüsü aşağıda kısaca özetlenmiştir.
 

 1. Müşteri (satışı gerçekleştiren firma) malın satışını yapar. Faturasını keser ve alıcıya iletir. Böylece alacak doğmuş olur.
   
 2. Müşteri Lider Faktoring’e ulaşır.
   
 3. Müşteri, fatura ve varsa çek/senetlerin kopyaları ile iletişim bilgilerini Lider Faktoring’e gönderir.
   
 4. Müşterinin talebi Lider Faktoring’e ulaştıktan sonra en kısa sürede incelenir ve sonuç müşteriye bildirilir.
   
 5. Alacak ile ilgili çek/senet ve teslim edilmesi gereken evraklar en yakın Lider Faktoring şubesine ya da anlaşmalı banka şubelerine ulaştırılır.
   
 6. Ön ödeme anında müşterinin banka hesabına aktarılır.