Kapat
Kapat
Faturalı alacaklarınıza hızlı ve etkin çözüm
Ana Sayfa

Haberler

14-10-2016
TRFLDFK41710 ISIN kodlu 30.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların itfa tarihi 07.04.2017'dir.

14-10-2016
Lider faktoring tarfından 19.04.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKE1612 ISIN kodlu, 20.000.000 TL tutarlı bono geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

28-09-2016
TRFLDFK31729 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların itfa tarihi 24.03.2017'dir.

27-09-2016
Lider Faktoring tarafından 29.06.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK61718 ISIN kodlu 13.000.000 TL tutarındaki bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,3217 olarak kesinleştirilmiştir.

20-09-2016
TRFLDFK31711 ISIN kodlu 30.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.

20-09-2016
Lider faktoring tarfından 29.03.2016 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK91624 ISIN kodlu, 20.000.000 TL tutarlı bono geri ödemesi gerçekleştirilmiştir

15-08-2016
16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKk1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

12-08-2016
Lider Faktoring tarafından 16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,2152 olarak kesinleştirilmiştir.

05-08-2016
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.%8,89 (88,88) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu %9,09 (90,87) olarak revize etmiştir.

18-07-2016
Yönetim Kurulumuzun 15.07.2016 tarih ve 28 numaralı kararıyla; Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("Deniz Yatırım") ile yapılan görüşmeler neticesinde; Deniz Yatırım'ın, Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin 10.000.000.- TL. (On milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayesinde sahip olduğu 4.998.000 adet payın tamamının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu'ndan gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla, Deniz Yatırım'dan satın alınmasına, bu kapsamda, gerekli yasal izinler alındıktan sonra pay devir alma işleminin gerçekleştirilmesi suretiyle, devir bedelinin tamamının nakden ve peşinen ödenmesine karar verilmiştir.

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul’da (BİST) LIDFA kodu ile işlem görmektedir.

Faktoring Nasıl İşliyor?

Faktoring döngüsü aşağıda kısaca özetlenmiştir.
 

 1. Müşteri (satışı gerçekleştiren firma) malın satışını yapar. Faturasını keser ve alıcıya iletir. Böylece alacak doğmuş olur.
   
 2. Müşteri Lider Faktoring’e ulaşır.
   
 3. Müşteri, fatura ve varsa çek/senetlerin kopyaları ile iletişim bilgilerini Lider Faktoring’e gönderir.
   
 4. Müşterinin talebi Lider Faktoring’e ulaştıktan sonra en kısa sürede incelenir ve sonuç müşteriye bildirilir.
   
 5. Alacak ile ilgili çek/senet ve teslim edilmesi gereken evraklar en yakın Lider Faktoring şubesine ya da anlaşmalı banka şubelerine ulaştırılır.
   
 6. Ön ödeme anında müşterinin banka hesabına aktarılır.