Kapat
Kapat
Faturalı alacaklarınıza hızlı ve etkin çözüm
Ana Sayfa

Haberler

02-06-2016
TRFLDFKk1622 ISIN kodlu 32.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.  Bonoların vade başlangıç tarihi 02.06.2016, itfa tarihi 25.11.2016'dır.

16-05-2016
16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKk1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

13-05-2016
Lider Faktoring tarafından 16.11.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFKK1614 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,3485 olarak kesinleştirilmiştir.

21-04-2016
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.04.2016 tarihinde toplanarak: Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas aza Sn. Yuda ELENKAVE'nin vefatı dolayısıyla Yönetim Kurulu üyelik görevlerinde yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu murahhas azalarından Sn. Nedim MENDA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Jak SUCAZ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine, Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, muvafakatini sunan Sn. Raşel ELENKAVE'nin atanmasına ve murahhas aza olarak görevlendirilmesine ve iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.Son durumda Şirket görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur.Nedim MENDA - Başkan / Murahhas Aza , Jak SUCAZ - Başkan Vekili / Murahhas Aza ,  Raşel ELENKAVE - Üye/ Murahhas Aza , Can GÜNEY - Üye/Genel Müdür , Ayşe BAYOĞLU - Üye , Abdullah AKYÜZ - Bağımsız Üye , Tezcan YARAMANCI - Bağımsız Üye,

19-04-2016
Lider faktoring tarfından 22.10.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSLDFK41611 ISIN kodlu, 20.000.000 TL tutarlı bono geri ödemesi gerçekleştirilmiştir

19-04-2016
TRFLDFKE1612 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.

29-03-2016
Lider Faktoring tarafından 01.04.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSLDFK91619 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,4330 olarak kesinleştirilmiştir.

29-03-2016
TRFLDFK91624 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır.

22-03-2016
Lider faktoring tarfından 22.09.2014 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSLDFK31615 ISIN kodlu tahvilin geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

22-03-2016
Lider faktoring tarfından 22.09.2014 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSLDFK31615 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul’da (BİST) LIDFA kodu ile işlem görmektedir.

Faktoring Nasıl İşliyor?

Faktoring döngüsü aşağıda kısaca özetlenmiştir.
 

 1. Müşteri (satışı gerçekleştiren firma) malın satışını yapar. Faturasını keser ve alıcıya iletir. Böylece alacak doğmuş olur.
   
 2. Müşteri Lider Faktoring’e ulaşır.
   
 3. Müşteri, fatura ve varsa çek/senetlerin kopyaları ile iletişim bilgilerini Lider Faktoring’e gönderir.
   
 4. Müşterinin talebi Lider Faktoring’e ulaştıktan sonra en kısa sürede incelenir ve sonuç müşteriye bildirilir.
   
 5. Alacak ile ilgili çek/senet ve teslim edilmesi gereken evraklar en yakın Lider Faktoring şubesine ya da anlaşmalı banka şubelerine ulaştırılır.
   
 6. Ön ödeme anında müşterinin banka hesabına aktarılır.